Talotekniikalla on suuri merkitys rakennuksen elinkaarikustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Järjestelmätason vaihtoehdot tulisikin kartoittaa alusta alkaen.

Sanna Eerilä

Sanna Eerilä

Toimitusjohtaja

HS Energialiite 18.04.2023 (Content House)

Rakennusten elinkaarikustannusten merkitys kasvaa energian hinnan nousun myötä. Elinkaarikustannuksia optimoidaan huolellisella, koko elinkaaren aikaiset kustannukset huomioon ottavalla taloteknisellä suunnittelulla jo rakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa. 

– On käyttökustannusten kannalta olennaista, että suunnittelu vastaa käyttäjän tarvetta ja on kustannustehokas valmisteilla olevaan kohteeseen. Hankesuunnitteluvaiheessa valituilla ratkaisuilla määritellään elinkaaren- ja käytönaikaisten kustannusten taso pitkäksi aikaa. Järjestelmätason muokkaukset kesken järjestelmän elinkaaren ovat kalliita toteuttaa eivätkä välttämättä maksa itseään enää takaisin, kertoo toimitusjohtaja Sanna Eerilä Äyräväinen Tampere Oy:stä.

Äyräväinen Tampere Oy tarjoaa LVI-, automaatio-, energia- ja sähkötekniikan alojen suunnittelu- ja konsultointipalveluita. Sillä on vahva kokemuspohja taloteknisen suunnittelun kentältä toimitilarakentamisesta sairaalaympäristöihin. Lisäksi yritykseltä löytyy ammattiosaamista kiinteistöjen talotekniikan toimivuuden tarkastelusta.

– Talotekniikan toimivuusselvitys -konsepti antaa selkeää tietoa kiinteistön tekniikan toimivuudesta. Kokonaisuuteen kuuluu myös energiatoimivuusselvitys. Toimivuusselvityksen suosituksien avulla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä vähentää muun muassa sisäilmaongelmia, kun puutteet laitteistojen säädöissä ja ohjauksissa havaitaan ajoissa. Talotekniikan toimivuuden varmistaminen nostaa kiinteistön arvoa energiakustannusten säästön ja sisäilman parantumisen kautta.

Apua elinkaarilaskelmista

Energiankulutus muodostaa suurimman yksittäisen osan rakennuksen käytönaikaisesta hiilijalanjäljestä. Elinkaarisuunnittelulla voidaan arvioida ja minimoida kiinteistön elinkaaren tuottama hiilijalanjälki. Ilmastonmuutoksen myötä lainsäädäntö on nostamassa rakennusten elinkaarisuunnittelun välttämättömäksi osaksi rakentamisprosessia.

Elinkaarilaskelmien avulla päätöksenteko on perusteltua ja hätiköidyt, mielikuviin perustuvat ratkaisut vältetään. Kokonaistaloudellisesti parhaat järjestelmäratkaisut ovat kohdekohtaisia, ja lopputuloksissa voi olla suuriakin eroja.

– Elinkaarikustannusten arvioimisella käyttökustannukset saadaan optimoitua, ja ammattitaitoisella suunnittelulla mahdollistetaan se, että rakennuksella on edellytykset toimia kuten sen pitää. Esimerkiksi saneerauskohteissa on tärkeää selvittää uuden teknologian yhteensopivuus olemassa olevien järjestelmien kanssa. 

Laskelmissa herkkyystarkastelulla on suuri rooli. Laskentaoletusten muutostarkastelun havainnointi voi pyöräyttää lopputulokset ympäri. Mitä jos energian hinta nouseekin enemmän tai alkuinvestointi on suurempi kuin on arvioitu?

– Tulevaisuutta on vaikeaa ennustaa, joten kattava eri skenaarioiden selvitys toimii hyvänä apuvälineenä päätöksenteon tukena.

Artikkeli laadittu yhteistyössä Content Housen kanssa, julkaisu HS Energialiite 18.04.2023

Elinkaarikustannukset hallintaan talotekniikalla (Newspool)